Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1244769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2000
Citat: REFLAK, Janez. "EUR ING" - kaj pomeni in kako pridemo do naziva "EUR ING". Gradb. vestn., junij 2000, let. 49, str. 145-146. [COBISS.SI-ID 1244769]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1244769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56