Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1245025 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Alenka KREFT // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Janez REFLAK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2000
Citat: REFLAK, Janez, OKORN, Darja. Sprejem kodeksa ECCE. Gradb. vestn., junij 2000, let. 49, str. 143-144. [COBISS.SI-ID 1245025]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1245025 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56