Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 124819456 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // Urednik
Leto: 2003
Citat: DOBROVOLJC, Andreja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.). Evalvacija socialnointegracijske vloge programa Projektno učenje za mlajše odrasle, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. 237 str. ISBN 86-7207-155-7. [COBISS.SI-ID 124819456]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 124819456 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56