Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 125031 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: GERBEC, Boštjan, ŠELIH, Jana. Chemical attack resistance of polymer modified mortar exposed to a sea water. V: Third CANMET/ACI international conference on concrete in marine environment, St. Andrews by-the-Sea New Brunswick, Canada, August 4 - 9, 1996. Supplementary papers. Detroit: American Concrete Institute, 1996, str. 221-238.
Povzetek: A part of a wide study directed to the behaviour of polymer modified mortars exposed to several aggressive media is presented. Chemical attack resistance of polymer modified mortar was evaluated by a modified Koch-Steinegger test. The mortar prisms were cured in lime water for 21 days, and then immersed in three different aggressive liquids, namely sea water, 4,4% sodium sulfate solution, and 3% ammonium sulfate solution. A reference set of samples was immersed in distilled water. Flexural and compressive strength was measured after 14, 28 and 56 days of exposure to the aggressive liquid, and visual rating of surfaces of samples was also conducted at these times. Two different types of cement were used, namely, normal portland cement and sulfate resistant cement. The polymer added was buthadien-styren based, and added in water dispersion form. Water to cement ratio varied from 0.37 to 0.41 in order to achieve equal plasticity for all types of mortar tested. The results obtained show that all types of mortar tested are resistant to chemical attack in sea water. Polmer modified mortar performs better than the reference mortar with no added polymer when sulfate resistant cement is used. Further, all mortar samples investigated exhibit no resistance to ammonium sulfate attack

Članek predstavlja del širše zastavljene študije obnašanja s polimeri modificiranih malt. Odpornost na korozijo smo ocenili s pomočjo modificiranega Koch-Steineggerjevega testa, kot agresivne medije pa smo izbrali natrijev in amonijev sulfat ter morsko vodo. Po 14, 28 in 56 dneh izpostavljenosti agresivnemu mediju smo merili upogibno in tlačno trdnost, ter na podlagi teh meritev smo določili odpornostni koeficient. Prizme so bile narejene z Portland in sulfatno odpornim cementom. Uporabljeni polimer je butadienstirenskega tipa, vodocementno razmerje pa se giblje med 0.37 in 0.41. Rezultati kažejo, da so vsi preskušeni vzorci malte odporni na korozijo morske vode. V primeru, ko smo uporabili sulfatno odporen cement, je dodatek polimer izboljšal odpornost. Vsi preskušeni vzorci so bili neodporni na korozijo amonijevega sulfata
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 125031 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56