Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1250401 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: TURK, Žiga, FRUCHTER, Renate. Sodobno usposabljanje za neusmiljeno tekmovanje na globalnem trgu : učenje gradbeništva in arhitekture prek www. Delo (Ljubl.), 9. avg. 2000 Znanost, let. 42, št. 184, str. 11. [COBISS.SI-ID 1250401]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1250401 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57