Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1250692 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: KILAR, Vojko. Obnašanje mikroarmiranih okvirnih stavb pri potresu : poročilo za leto 2001 : raziskovalna naloga. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2002. 22 f. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1250692]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1250692 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56