Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 125377024 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // Urednik
Leto: 2003
Citat: SVETINA, Metka, MLINAR, Vera, JELENC, Nataša Elvira, MULEJ, Nada, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.). Usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 1. izd. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 2003. ISBN 961-6130-54-4. [COBISS.SI-ID 125377024]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 125377024 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56