Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1254595 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Leto: 1990
Citat: TREPPO, Mladen, ČERPES, Ilka, KRAJCAR, Vladimir, VITEK, Andrej, MIKLIČ, Jože. Variantna rešitev za območje urejanja CO 7/1, 2, 3 : Barvarska steza v Ljubljani. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 1990. 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1254595]


Tipologija: 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
COBISS ID 1254595 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56