Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12551680 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1977
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZISKAVE OBMOCJA TERMALNIH IZVIROV JUGOVZHODNE SLOVENIJE 5. FAZA 1977-1978. Ljubljana: RSS, 1979. 182 str.
Povzetek: GEOELEKTRICNO SONDIRANJE KRSKO-BREZISKEGA POLJA IN GORJANCEV.- RACUNALNISKO OBDELAN- I PODATKI [COBISS.SI-ID 12551680]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 12551680 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56