Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 125542400 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // 2.25
Leto: 2003
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko. 5. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 2003. 125 str., ilustr. ISBN 961-90764-3-5. [COBISS.SI-ID 125542400]


Tipologija: 2.25
COBISS ID 125542400 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56