Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1255777 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2000
Citat: BLOOMFIELD, D., GUDNASON, Gudni, TURK, Žiga. I-SEEC: information services to enable European construction enterprises : vabljeno predavanje, ECPPM '2000, Lisbona, 25-27 September 2000. Lisbona, 2000. [COBISS.SI-ID 1255777]


Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 1255777 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56