Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1258337 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2000
Citat: CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga. Projektiranje in planiranje na daljavo. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 22. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. oktober 2000. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2000, str. 163-170.
Povzetek: Z razvojem informacijske tehnologije in globalnega omrežja se ob vstopu v novo tisočletje spreminja tudi način inženirskega dela. Mnoga projektivna podjetja v tujini, predvsem v ZDA, Nemčiji in Veliki Britaniji so že prestopila k t.i. dislociranemu in distribuiranem načrtovanju, kjer delo in interakcija projektne skupine arhitektov, inženirjev in tehnologov poteka preko Interneta. Cilj tovrstenga dela je selitev del tja, kjer so opravljena bolje in ceneje, pa tudi hitrejša in kvalitetnejša izdelava projektne naloge ter učinkovitejše shranjevanje znanja, pridobljenega med procesom načrtovanja. Komunikacija preko računalniških omrežij postaja namreč vse hitrejša. Za posamezne dele projektne naloge se zlahka vključi sodelavec iz drugega kraja ali celo druge države. Nov način dela zahteva tudi dodatna znanja. Temu primerno se prilagajajo učni programi po svetu. Aktivno se vključuje tudi skupina za Konstrukcije in gradbeno informatiko Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Avtorja že drugo leto sodelujeta (prvi kot udeleženec, drugi kot mentor) v svetovno najbolj priznanem tovrstnem programu na svetu, ki ga izvaja Univerza Stanford, ZDA. Namenjen je podiplomskim študentom gradbeništva in arhitekture, v njem pa svoje znanje posredujejo profesorji in ljudje iz prakse s področij arhitekture, informatike, geomehanike, statike, dinamike, strojnih, elektro sistemov ter tehnologije gradnje. Posebnosti programa so: delo je skupinsko (arhitekt, statik, tehnolog), delo poteka v celoti na daljavo (preko Interneta) in da se dela na dejanskem projektu s podrobno izdelano projektno nalogo (pod nadzorom mentorjev).

Global computer networks and other information technologies are changing the way engineers work. Many design and consulting companies in the West are outsourcing some works and practicing distributed working so that the architects, engineers and construction managers work over the Internet. The goal of these practices is the migration of the work where it can be done better, or at a lower price, or more efficiently. Computers networks are increasingly faster and project participants can come from across town, country or, as we will show, the globe. New ways of working require new kinds of knowledge that is reflected on the curricula. Faculty of Civil and Geodetic engineering at the University of Ljubljana is taking active role in these activities. Authors are taking part in worlds leading course of this kind at the University of Stanford, US. It is aimed at graduate students in AEC. Professors and practitioners from various fields of engineering are taking part. Specialties of the program are project based teamwork performed over large distances. [COBISS.SI-ID 1258337]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1258337 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56