Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1258593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Citat: BJÖRK, Bo-Christer, TURK, Žiga. A survey on the impact of the Internet on scientific publishing in construction IT and construction management. Electronic journal of information technology in construction, str. 73-86, ilustr.
Povzetek: Predstavljeni so rezultati in analiza ankete o vplivu interneta na znanstveno objavljanje na področju gradbene informatike in managementa [COBISS.SI-ID 1258593]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1258593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56