Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12592384 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1977
Citat: LAPAJNE, Janez. KOZJANSKO - GEOFIZIKALNE RAZISKAVE, 2.FAZA : REFRAKCIJSKA SEIZMIKA 1977. Ljubljana: RSS, 1977. 15 str.
Povzetek: SEIMICNA MIKRORAJONIZACIJA OBMOCIJ KOZJANSKEGA, NAMENJENA ZIDAVI OBJEKTOV IN PREGLEDNE KARTE [COBISS.SI-ID 12592384]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12592384 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56