Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1259873 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1973
Citat: FAJFAR, Peter. Numerična obdelava statičnih, dinamičnih in stabilnih problemov za večetažne objekte : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [P. Fajfar], 1973. 162 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1259873]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 1259873 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56