Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12600064 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1975
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZISKAVE OBMOCJA TERMINALNIH IZVIROV JUGOVZHODNE SLOVENIJE 3.FAZA 1975-1976. Ljubljana: RSS, 1976. 39 str.
Povzetek: TERMALNI IZVIRI KRKE IN IZDELAVA GEOLOSKEGA PROFILA, HIDROGEOLOSKE KARTE IN TEMPERATURNIH KRIVULJ [COBISS.SI-ID 12600064]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12600064 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57