Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 126297856 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.03 Univerzitetni učbenik
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Informacijska tehnologija za kakovostno učenje in poučevanje ter uspešen management v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Arhinet, 2003. 1 CD-ROM. ISBN 961-91154-0-6. [COBISS.SI-ID 126297856]


Tipologija: 2.03 Univerzitetni učbenik
COBISS ID 126297856 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56