Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12630528 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1979
Citat: SUHADOLC, Anton, MOHAR, Bojan, VITEK, Andrej, CEDILNIK, Anton, REPOVŠ, Dušan. Lastni problem za linearne diferencialne operatorje, (Matematika, št. 58). Ljubljana: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 1979. 60 str.
Povzetek: Obdelana je robna naloga Surm-Liouvillejevega tipa, pri kateri nastopa lastna vrednost tudi v robnem pogoju. Glavni rezultati so izreki o spektru in razvoj v vrsto po lastnih funkcijah.

This research work considers boundary value problems of the Sturm-Liouville type, where the eigenparameter appears in the boundary condition too. The main result are theorems about the spectrum and eigenfunction expansion. [COBISS.SI-ID 12630528]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12630528 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57