Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 126335488 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.03 Univerzitetni učbenik
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Informacijska tehnologija pri spodbujanju kakovosti poučevanja in študija : spletni praktikum visokošolske didaktike. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 126335488]
Tipologija: 2.03 Univerzitetni učbenik
COBISS ID 126335488 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56