Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1263713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.21
Žiga TURK // 2.21
Leto: 2000
Citat: CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga. CONNET Slovenia: informacijska mreža za graditeljstvo = CONNET: construction information service network. Ljubljana, 2000-2001.
Povzetek: CONNET Slovenia vzpostavlja vstopno točko v evropsko tehnološko distribucijskomrežo za vse, ki sodelujejo v procesu gradnje. Ta mreža posveča posebno pozornost identifikaciji in skrbi za vrsto informacij za industrijo. CONNET zagotavlja portal, preko katerega so povezani in dostopni vsi servisi za graditeljstvo. Tu lahko dobite osnovne informacije o servisih in informacijski tehnologiji v gradbeništvu na splošno

CONNET Slovenia establishes an entry point into European technology transfer network for those involved with the built environment. This network concentrates upon the identification and provision of a range of information types for the industry. CONNET provides the gateway through which all connected construction services can be identified and accessed. It provides general information about services and about IT in construction in general [COBISS.SI-ID 1263713]


Tipologija: 2.21
COBISS ID 1263713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56