Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1263969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 4.62 Član komisije
Leto: 2001
Citat: SKUBER, Peter. Nizkociklično utrujanje stikov v jeklenih konstrukcijah : magistrska naloga št. 163. Ljubljana: [P. Skuber], 2001. 70 f., graf. prikazi.
Povzetek: Razširjen povzetek v slov. in ang. jeziku
Tipologija: 4.62 Član komisije
COBISS ID 1263969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56