Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12648192 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1978
Citat: FAJFAR, Peter. Račun večetažnih konstrukcij pri seizmični obtežbi. II. del. Ljubljana: RSS, 1978. 2 zv. (265 ; 293 str.).
Povzetek: PRIKAZANE SO ANALIZE KONSTRUKCIJ NA PODROCJU FURLANIJE PO POTRESU, DINAMICNA ANALIZA REZERVOARJEV IN TENKOSTENSKIH PROFILOV [COBISS.SI-ID 12648192]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12648192 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56