Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1266273 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Probabilistic seismic hazard mapping in Slovenia. V: 12th World conference on earthquake engineering, Auckland, New Zeland, Sunday 30 January - Friday 4 February 2000 : 12WCEE 2000 : book of abstracts. Upper Hutt, N.Z.: New Zeland Society for Earthquake Engineering, 2000, str. [1]. [COBISS.SI-ID 1266273]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1266273 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56