Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1271905 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1991
Citat: ZUPANIČ, Igor. Primerjava prometnih obtežb cestnih mostov po ENV 1991-3, PTP-5 in DIN 1072 : diplomska naloga št. 1341. Ljubljana: [I. Zupanič], 1995. 113 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1271905]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1271905 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56