Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 128359 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1994
Citat: ŠELIH, Jana. Movement of water during drying of fully saturated concrete. Frederiction: [J. Šelih], 1994. XXII, 251, III f., ilustr.
Povzetek: V disertaciji so obravnavane spremembe vsebnosti vode med sušenjem betona, saj je temu izpostavljena večina betonskih konstrukcij. Posebna pozornost je posvečena fazi sušenja, ko so vsebnosti visoke. Eksperimentalnih podatkov za to fazo je v literaturi malo. Eksperimentalna in numerična preiskava sušenja je bila izvedena za betonske valje različnih dolžin. Valji so izpostavljeni sušenju na eni stranici in so narejeni iz konvencionalnega betona in betona z lahkim agregatom. Eksperimentalno je bil ocenjen vpliv vodocementnega faktorja ter dolžina nege betona na potek izsuševanja. Razviti numerični model temelji na posplošeni matematični formulaciji masnih in toplotnih pretokov v poroznih materialih in njegovi rezultati se ujemajo z eksperimentalno dobljenimi vrednostmi znotraj intervala negotovosti vhodnih podatkov
Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 128359 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56