Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12857856 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1976
Citat: FAJFAR, Peter. Statika, dinamika in stabilnost večetažnih objektov. Ljubljana: RSS, 1976. 168 str.
Povzetek: PODANE SO TEORETICNE OSNOVE SPLOSNE METODE ZA STATICNO, DINAMICNO IN STABILITETNO ANALIZO VECETAZNIH OBJEKTOV [COBISS.SI-ID 12857856]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12857856 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56