Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12858880 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1976
Citat: REFLAK, Janez. PROGRAM SREDNJEROCNEGA RAZVOJA GRADBENISTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976-1980 : ELEKTRONSKA OBDELAVA PODATKOV. Ljubljana: RSS, 1975. 31 str.
Povzetek: RC FAGG JE IZVEDEL ANKETO O UPORABI RACUNALNIKA V OZD S PODROCJA GRADBENISTVA [COBISS.SI-ID 12858880]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12858880 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56