Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12859136 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1977
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZVOJ ORGANIZACIJE PROJEKTIRANJA V GRADBENISTVU S POMOCJO RACUNALNIKA. Trbovlje: RSS, 1977. 241 str.
Povzetek: UVAJANJE RACUNALNISKE TEHNOLOGIJE V PROJEKTIRANJE Z NAMENOM, DA SE VLKJUCIJO TUDI TISTI INTERAKTIVNI ALGORITMI, KI BREZ RACUNALNISKE OBDELAVE NISO MOGOCI [COBISS.SI-ID 12859136]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12859136 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56