Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12860160 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1977
Citat: FAJFAR, Peter. Račun večetažnih konstrukcij pri seizmični obtežbi. Ljubljana: RSS, 1977. 228- str.
Povzetek: RACUN VPLIVA PODAJNOSTI MEDETAZNIH PLOSC, ANALIZA AKCELEROGRAMOV POTRESA V FURLANIJI 1976- ,VPLIV POTRESNE OBTEZBE NA STROSKE GRADNJE [COBISS.SI-ID 12860160]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12860160 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56