Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12892416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1980
Citat: FAJFAR, Peter. Analiza obnašanja štirih armiranobetonskih zgradb med potresi v Črni gori. Ljubljana: RSS, 1980. 100 str. [COBISS.SI-ID 12892416]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12892416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57