Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12894464 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1980
Citat: FAJFAR, Peter. Račun zgradb v potresnih območjih - uvodna študija. Ljubljana: RSS, 1980. 77 str. [COBISS.SI-ID 12894464]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12894464 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56