Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12979545 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // NERAZPOREJENO
Leto: 1979
Citat: VITEK, Andrej, KOVAČIČ, I.. Grafični paket za risalnik, (Seminar za numerično in računalniško matematiko, 130). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za matematiko: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 1979. 111 f. [COBISS.SI-ID 12979545]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 12979545 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56