Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1300833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2000
Citat: DUHOVNIK, Janez. Navodila avtorjem za pripravo člankov in drugih prispevkov. Gradb. vestn., januar 2000, let. 49, str. 22. [COBISS.SI-ID 1300833]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1300833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56