Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1302881 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2000
Citat: REFLAK, Janez. Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad. - kandidat za priznanje "inženir leta". Gradb. vestn., julij 2000, let. 49, str. 165-166, fotogr. [COBISS.SI-ID 1302881]


Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1302881 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56