Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13050368 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1972
Citat: FAJFAR, Peter. Metoda računa horizontalno obteženih nesimetričnih večnadstropnih konstrukcij. Ljubljana: RSS, 1972. 103 str. [COBISS.SI-ID 13050368]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 13050368 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56