Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1305185 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2001
Citat: DUHOVNIK, Janez. 50 letnikov Gradbenega vestnika. Gradb. vestn., januar 2001, let. 50, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 1305185]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1305185 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56