Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1305220 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2002
Citat: KILAR, Vojko. Specifičnosti poučevanja statike na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani = Specifics of teaching statics at the Faculty of architecture in Ljubljana : strokovni članek. Gradb. vestn., avg. 2002, letn. 51, str. 214-224, ilustr.
Povzetek: Članek opisuje nekatere specifične načine poučevanja predmetov gradbene vsebine na Fakulteti za arhitekturo (FA) v Ljubljani, ki so se uveljavili v zadnjih nekaj letih, dosegli dober sprejem tako pri študentih kot pri drugih pedagogih FA in bodo morda zanimivi tudi za širšo strokovno javnost. Prispevek na kratko opisuje izdelavo modelov iz različnih materialov (prvi stik študentov s statiko na FA), predavanja o pomembnosti dobre zasnove konstrukcije, uporabo za arhitekte prilagojenih računalniških programov (vpogled v programe za analizo konstrukcij), prikaze gradnje zanimivejših objektov doma in v tujini (vpogled v prakso) ter sodelovanje med arhitekti in gradbeniki v smislu simulacije navideznih projektnih birojev (vpogled študentov v timsko projektno delo in komunikacijsko tehnologijo).

The paper describes some specific educational approaches of teaching structural engineering subjects at the Faculty of Architecture (FA) in Ljubljana that have been developed in past few years. They have been accepted well by the students as well as by other faculty members and they might be interesting also for other faculties and other professionals in this field of activity. The paper briefly describes the fabrication of structural models of various materials (first contact of students with statics course), the courses connected with the importance of good conceptual design of the building, the usage of specialized structural analysis computer programs (insight in the programs for structural analysis), the survey of building process of selected interesting buildings in Slovenia and abroad (insight in up-to-day practice) and cooperation between architects and structural engineers in a form of artificial project bureaus (insight of students in team-oriented project work and communication technology). [COBISS.SI-ID 1305220]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1305220 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56