Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13067013 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1992
Citat: ŽARNIĆ, Roko. Neelastični odziv armiranobetonskih okvirov z zidanimi polnili na potresno obtežbo : doktorska disertacija, (Disertacije tehniških fakultet, [753]). Ljubljana: [s.n.], 1992. 195 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13067013]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 13067013 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56