Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1306977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2001
Citat: DUHOVNIK, Janez. Nagrajeni gradbeniki. Gradb. vestn., april 2001, let. 50, str. 78-82. [COBISS.SI-ID 1306977]


Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1306977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56