Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1312097 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Član komisije
Leto: 2001
Citat: VIDIC, Kristjan. Račun konstrukcije cestnega ločnega mostu čez Sočo v Solkanu po standardu EUROCODE : diplomska naloga št. 1416. Ljubljana: [K. Vidic], 2001. 127 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1312097]


Tipologija: Član komisije
COBISS ID 1312097 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56