Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1315425 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2001
Citat: REJEC, Andrej. Ocena potresne odpornosti 4-etažne armiranobetonske stavbe : diplomska naloga št. 1415. Ljubljana: [A. Rejec], 2001. 67 f., pril, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1315425]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1315425 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56