Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13172224 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1980
Citat: FAJFAR, Peter. Račun večetažnih konstrukcij pri seizmični obtežbi : 3. del. Ljubljana: RSS, 1980. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 13172224]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 13172224 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56