Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13313792 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1973
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZISKAVE OBMOCJA TERMALNIH IZVIROV JUGOVZHODNE SLOVENIJE : 1 FAZA,1973-1974. Ljubljana: RSS, 1974. 77 str. [COBISS.SI-ID 13313792]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 13313792 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56