Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1353604 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: KILAR, Vojko, BANOVEC, Primož. Izdelava vodnjaka v obliki konkavno-konveksne armirano betonske lupine. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 24. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-15. november 2002. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2002, str. 141-150, ilustr.
Povzetek: Članek opisuje izdelavo betonske lupine vodnjaka na trgu Jožeta Srebrniča v Solkanu. Članek je razdeljen na tri dele. V prvem delu članka je prikazana hidravlična študija toka vode po matematično generirani obliki lupine in predlogi za korekcijo prvotno predlagane oblike fontane. V drugem delu je na kratko prikazan statični model in izbrani rezultati statične analize lupine. V najobširnejšem tretjem delu je prikazan proces izdelave vodnjaka vse od izdelave temeljev, spodnje marmornate obloge, polaganje armature, betoniranja lupine, do polaganja zgornje finalne marmornate obloge in končne obdelave lupine. Vodnjak odlikuje unikatna marmorna obloga iz tro-dimenzionalnih marmornatih plošč, ki jih je izdelal Marmor Hotavlje z računalniško vodenimi CNC rezalnimi stroji.

The paper describes a construction of a concrete shell of a fountain with rather unique concave-convex mathematically generated form. The fountain, that is 9.5 m long, 4 m wide and 2 meters height, was erected in September 2001 in city Solkan in Slovenia. The architecture of the fountain, the studies of water flow, the static analysis and realization of the project were performed by various experts from corresponding fields from Slovenia. The paper describes the process of conceptual design and the main phases of water flow study, static analysis and erection, as well as rather unique and expensive cladding of the shell with 3D formed marble tiles (made by computer driven CNC machines). All the phases of construction are well documented with pictures and films. [COBISS.SI-ID 1353604]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1353604 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56