Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1357665 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2001
Citat: KUŽELIČKI, Blaž. Program za račun montažnega T nosilca : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Kuželički], 2001. 80 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1357665]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1357665 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56