Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1357921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2001
Citat: PAVLINJEK, Marko. Račun večetažne armiranobetonske konstrukcije po EUROCODE : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Pavlinjek], 2001. 193 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1357921]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1357921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56