Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13789440 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Smiljan SOČAN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1987
Citat: SZILAGYI, Janoš, SOČAN, Smiljan. Razvoj sistemov in elementov montažnih konstrukcij, (Razvoj sistemov in elementov montažnih konstrukcij), (Razvoj in uvajanje sodobnih metod in sistemov projektiranja, graditve, vzdrževanja in revitalizacije objektov s posebnim poudarkom na standardizaciji in tipizaciji). Ljubljana: RSS, 1987. 70 str., ilustr.
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 13789440 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56