Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13817574 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: PETRIN, Tea, MIHELIČ, Aleš. Aktivnosti in načrti Ministrstva za gospodarstvo, kot spodbujevalca in pospeševalca tehnološkega razvoja in inovativnosti. V: REBERNIK, Miroslav (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.), RUS, Matej (ur.). 23. posvetovanje PODIM, Maribor, 19 - 20. november 2002. Prenos novosti v podjetniško prakso : zbornik. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, 2002, str. 123-130. [COBISS.SI-ID 13817574]


Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 13817574 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56