Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1385604 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2002
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Vpliv zasnove konstrukcije na potresno odpornost objektov : poročilo o raziskovalnem delu na FA za 2002. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2003. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1385604]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1385604 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56