Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 13906432 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.08 Doktorska disertacija
Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1989
Citat: FISCHINGER, Matej. Neelastična dinamična analiza armiranobetonskih zgradb pri potresni obremenitvi : razvoj metod projektiranja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Fischinger], 1989. 1 zv. loč.pag. (1f., 216 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 13906432]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 13906432 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56